28 dec 2015

uit de oude doos - Crevits - E313

- actueel is relatief en kan soms lang duren.
Op mijn ander weblog "xyg - mijn gedacht" (waarop de laatste tijd wegens drukte jammer genoeg iets minder activiteit te bespeuren valt), geef ik al eens mijn mening over één en ander. Vaak gaat het dus over de actualiteit. Achteraf blijkt dan vaak hoe tijdloos de dingen zijn… of hoe schrijnend weinig vaart er achter de trein der administratieve traagheid zit…
Om dit te staven is het de bedoeling om af en toe een bijdrage van vroeger op te rakelen…
2009.10.14 CREVITS2Hilde Crevits – het Jommeke van de Vlaamse regering – heeft geleerd dat de E313 te smal is. Je kan het haar niet euvel duiden: het Westvlaamse kwameisje had tot voor kort allicht zelfs niet eens weet van andere provincies.
Een tijdje geleden, echter, mocht Guitige Hilde eens met Kris Peeters mee naar Antwerpen. Nadat ze op haar scoutszieltje plechtig gezworen had zelf niets te zeggen op de vergadering over de Lange Wapper, had de minister-president aarzelend ingestemd.
De snelwegnummers die haar daar om de oren vlogen, daar had ze nog nooit van gehoord. Een ware openbaring was het. Een weelde aan kansen om van zich te laten horen, ook. Een studietje staat nooit slecht en dus kwam er één. Over de E313.
Vandaag werden de resultaten bekendgemaakt. Voornaamste conclusie: de snelweg tussen de Metropool en de Limburg is te smal…
2009.10.14 CREVITS3Mevrouw de Vlaams Minister van Mobiliteit, sta me toe u bij deze een tip geven waarmee u in de toekomst een hoop moeite en vooral geld kan besparen: ga op een middag of avond eens een hapje eten in een truckersrestaurant. Daar wisten ze twintig jaar geleden al dat de Boudewijnsnelweg best een streepje breder mocht. Gewoon eens een weekje meerijden met een aantal vrachtwagens zou ook al een hele leerschool kunnen zijn.
Nog een hint: de E19 tussen Antwerpen en Breda. Die kan ook een rijstrookje meer gebruiken in beide richtingen. Overigens werd de ruimte daarvoor al bij de aanleg voorzien, zodat die aanpassing relatief makkelijk en voordelig kan gebeuren. En vanuit die wetenschap laten ze op dit moment een knoert van een kans liggen: waarom werd van het groot onderhoud geen gebruik gemaakt om de verbreding door te voeren? Temeer daar op grote delen van het traject dezer dagen tijdelijke verhardingen worden aangebracht voor werfverkeer.
2009.10.14 CREVITS4Wedden dat er binnen een jaar of drie, vier, vijf een studie komt die concludeert dat de E19 eigenlijk al over zijn verzadigingspunt zit en dat een verbreding dringend nodig is, omdat het verkeer tussen Antwerpen en Breda permanent vastzit, hetgeen een economisch verlies betekent van ettelijke miljarden euro’s, nadelig is voor de haventrafiek, weegt op onze status als transitland, investeerders afschrikt, enzoverder enzoveert, you know the drill…  

Geen opmerkingen: